O Plzni - Webové stránky o historických i současných zajímavostech města Plzeň
MENU
• Akce a události
• Areály, objekty
• Boží muka
• Brány
• Cesty a silnice
• Dokumenty
• Domy
• Hotely, hostince
• Hřbitovy
• Instituce
• Kaple
• Kláštery
• Kopce, vrcholy
• Kostely a jiné modlitebny
• Kříže
• Místopis
• Mlýny
• Mosty, lávky
• Nábřeží
• Náměstí
• Obce, městské čtvrti
• Osobnosti
• Památníky, pomníky
• Podzemí
• Průmyslové areály
• Různé objekty
• Parky, zahrady a stromy
• Sochy a sousoší
• Sportovní areály
• Školy
• Ulice
• Venkovské usedlosti
• Věže, rozhledny
• Vodní toky
• Vyhlídky, panorama
• Zajímavosti
• Zámky, hrady, tvrzi
• Železnice
• Okolí Plzně
• Literatura
• Zdroje a odkazy
• O webu
Kategorie: Dokumenty
Plzeňský městský znak
Autor: Milan ZahnVytvoreno: 13.5.2009 15:04:48   Naposledy upraveno: 13.5.2009 18:02:00
Historie znaku:
Patrně již v době husitské byla jako znak užívána stříbrná chrtice v červeném poli, jako symbol věrnosti plzeňských měšťanů císaři a českému králi. Plzeňský znak polepšil císař Zikmund Lucemburský v roce 1434 o dvouhrbého velblouda na zeleném poli (podle posledních výzkumů však toto pole bylo původně modré). Tohoto velblouda, kterého dostal hejtman Jan Čapek ze Sán a sirotci darem od polského krále za pomoc v boji proti německým rytířům, Plzeňští ukořistili husitům při neúspěšném obléhání Plzně a poté darovali Norimberku. O zlaté a stříbrné pole byl do té doby dělený znak rozšířen papežem Pavlem II. roku 5.června 1466 za věrnost Římu v boji proti králi Jiříkovi. Papežský úřad symbolizují opásané papežské klíče a poměr k říši římské zbrojnoš s polovinou orlice. Do současné podoby byl znak rozšířen 1. prosince 1578 papežem Řehořem XIII., a to opět za věrnost víře a církvi (anděla jako štítonoše však Plzeňští užívali i dříve, jak je patrné například z pečetidla užitého již v roce 1466). Na originálu papežského breve z tohoto dne, který je uložen v městském archivu v Plzni (sign. I-359), je znak poprvé doložen barevně. V současné době je vedle velkého znaku užíván i znak malý, který je tvořen pouze štítem znaku velkého. Užití velkého i malého znaku je upraveno v čl. 34 Statutu města Plzně (úplné znění ve vyhlášce 1/2007 statutárního města Plzně). Popis znaku:
Čtvercený štít se srdečním štítkem. V prvním poli, pravém horním, stříbrném, stojí dva zlaté klíče od sebe odvrácené, dole svázané kroužkem. V druhém poli, levém horním, zlatém, stojí vpravo obrácený zbrojnoš ve stříbrném brnění s připásaným mečem se zlatým jílcem, levicí přidržovaným, v pravici držící půl černé orlice vpravo hledící s červeným jazykem. Ve třetím poli, dolním pravém, zeleném, je doleva kráčející zlatý dvouhrbý velbloud. Ve čtvrtém poli, dolním levém, červeném, je stříbrná chrtice ve skoku se zdviženým ocasem, se zlatým obojkem a zlatým kroužkem. Srdeční lístek je červený a něm je na zeleném trávníku stříbrná hradba s cimbuřím o pěti stínkách a dvěma stříbrnými věžemi. Věže mají dole otevřenou černou branku, nad ní římsku s třemi stínkami, vysoké úzké okno s vimperkem, podsebití a stanovou jehlanovou střechu se zlatou fiálou. Uprostřed hradby je otevřená černá gotická brána, po jejích stranách trojlístková okna. V bráně stojí vlevo hledící rytíř ve stříbrné zbroji, s červeném plášti, s kbelíkovou helmou s klenotem černého orlího křídla. V pravici drží o rameno opřený nahý meč, levicí si kryje hruď gotickým štítem, v němž je v červeném poli český lev. Nad cimbuřím vyrůstá stříbrná postava světlevlasé dívky, která drží v pravici praporec obrácený žerdí ven s českým lvem v červeném poli a v levici modrý praporec obrácený žerdí ven s červeno-bíle šachovanou moravskou orlicí. Na štítě je vysoký zlatý kříž vztyčený na zeleném trojvrší, na němž je zlatými písmeny IN HC SIGNO VENCES. Po obou stranách kříže se odspodu pne olivová ratolest. Za spodními pahorky jsou dvě hrncové přilby od sebe odvrácené, za pravou trčí kosmo vzhůru zespodu štítu halapartna přirozené, za levou trčí šikmo vzhůru zespodu štítu buzikán (palcát) přirozené barvy. Štítonošem je anděl s mírně rozepjatými křídly, za rohy držící štít, stojící na zeleném trávníku za štítem. Šat anděla je zelený, plášť šedofialový, dolů splývající zlaté vlasy, na hlavě se zlatou září a křížkem.
FOTOALBUM

   Foto foto/0026/cimg001.jpg   
   Foto foto/0026/cimg002.jpg   

KOMENTÁŘE


Nejnovější   |   Novější   |   Zobrazuji komentáře 0 až 0 z celkových 0   |   Starší   |   Nejstarší


[Zpět na seznam článků]
PŘIHLÁŠENÍ
Uživatelské jméno
Heslo

HLEDÁNÍ
Hledaný výraz

ODKAZY
Soubory ke stažení

Sigmondova naučná stezka

KONTAKT
info@oplzni.org


©2009 Milan Zahn