O Plzni - Webové stránky o historických i současných zajímavostech města Plzeň
MENU
• Akce a události
• Areály, objekty
• Boží muka
• Brány
• Cesty a silnice
• Dokumenty
• Domy
• Hotely, hostince
• Hřbitovy
• Instituce
• Kaple
• Kláštery
• Kopce, vrcholy
• Kostely a jiné modlitebny
• Kříže
• Místopis
• Mlýny
• Mosty, lávky
• Nábřeží
• Náměstí
• Obce, městské čtvrti
• Osobnosti
• Památníky, pomníky
• Podzemí
  • Teplovody
• Průmyslové areály
• Různé objekty
• Parky, zahrady a stromy
• Sochy a sousoší
• Sportovní areály
• Školy
• Ulice
• Venkovské usedlosti
• Věže, rozhledny
• Vodní toky
• Vyhlídky, panorama
• Zajímavosti
• Zámky, hrady, tvrzi
• Železnice
• Okolí Plzně
• Literatura
• Zdroje a odkazy
• O webu
Kategorie: Podzemí
Dálniční tunel Valík
Autor: Milan ZahnVytvoreno: 16.3.2010 21:29:31   Naposledy upraveno: 13.7.2010 11:07:18
Všeobecně o tunelu
Tunel Valík je součástí dálničního obchvatu Plzně. Umožňuje dálnici D5 mezi kilometry 77 a 78 průchod pod stejnojmenným vrchem Valík (394 m.n.m) a jižně obchází vrchol Val (434 m.n.m). Výstavba tohoto technologicky i finančně náročného celku (oproti terénnímu zářezu) byla podnícena aktivitami různých ekologických organizací, což vedlo k několika letům stagnace a opoždění výstavby oproti ostatním částem obchvatu.
Objednatelem stavby bylo Ředitelství silnic a dálnic, dodavatelem Metrostav a.s. Divize 5 a projektantem Pragoprojekt a.s.

Výstavba
Vlastní výstavbě tunelu předcházela ražba průzkumné štoly za účelem ověření geologických poměrů lokality. Ražba 438 metrů dlouhé průzkumné štoly v hodnotě 35 miliónů korun byla zahájena v březnu 2002 a dokončena 16. října 2002. Vzhledem k současné poloze tunelu byla osa této 3,4 široké a 6 m vysoké štoly cca 1,7 m od současné osy středního pilíře.
K dalším důležitým milníkům patří předání staveníště (20.11.2003), vlastní zahájení výstavby tunelu 1.12.2004 a to stavbou portálů, zahájení razících prací na středním tunelu 7.4.2004 a jeho proražení 24.7.2004 a následná betonáž středního pilíře v září 2004, která byla dokončena v lednu 2005. K zahájení ražby vlastních bočních tubusů od zá došlo v září 2004 a 25.4.2005 došlo k prorážce tunelu.
6.10.2006 došlo k slavnostnímu uvedení do provozu, kdy pro dopravu byl otevřen již druhý den.
Ražba byla prováděna novou rakouskou tunelovací metodou ve zvětralých až silně zvětralých, tektonicky rozpukaných proterozoických břidlicích. Razící práce byly vedeny od západního portálu (?). Celková plocha výrubu činila 154,25 m2, celkový objem výrubu pak 116 556 m3. Zvláštností tunelového systému je absence horninového pilíře mezi tubusy, který byl nahrazen betonovým opěrným pilířem ve střením tunelu. Poté došlo k ražbě božních tunelů, následně kalot obou tubusů a nakonec k uložneí sekundárního ostění pomocí 10 metrů dlouhé formy pojízdné na kolejnicích.

Popis stavby
Tunel tvoří dva samostatné tubusy pro každý jízdní směr o šířce 13,5 (11,5 mezi chodníky) a výšce 8,2 m orientované západo-východním směrem. Severní tubus je o délce 390 metrů, jižní pak 380 metrů, přičemž 330 metrů délky bylo raženo a zbytek (20 metrů na východním a 30 metrů na západním portále) hloubeno. Vozovku v každém tubusu tvoří dva jízdní pruhy o šířce 3,75 m a odstavný pruh široků 3,25 metru. Průjezdná výška nad vozovkou 4,8 metrů příp. 5,2 m. Maximální podélný sklon tunelu činí 4 %, výška nadloží v průměru 30 metrů.

Provozní technologie
V době vzniku se jednalo o nejmodernější dáloničnní tunel v České republice, který splňuje všechny nejpřísnější bezpečnostní i ekologické požadavky.
Technologické vybavení komplexu je řízeno z centrálního dispečinku SSÚD ve Svojkovicích, který disponuje nejmodernější technikou včetně vizualizačního sistému Reliance či videostěnou Synelec. Tzv. horká záloha řízení je pro případ nutnosti k dispozici přímo v technologické budově u západního portálu. Komunikace v rámci komplexu i s centrem je zajistě plně redundantně pomocí zdvojeného okruhu optických vláken, kdx kkaždé z vláken je uloženo v jiném tunelovém tubusu. Výkonná část (detekci či signalizace) je realizována prostřednictvím systému programovatelných automatů TECOMAT připojených na zmíněnou zdvojenou kruhovou síť optických vláken.
Vlastní provozní technologie zahrnuje především proměnné dopravní značení, umožňující regulaci maximální rychlosti vozidel, převední dopravy do jednoho tubusu či úplné uzavření tunelu. Informace jsoou řidičům předávány s předstihem pomocí 4 informačních portálů před každám vjezdem do tunelu. Poslední portál je dále doplněn o třířádkový informační systém provozních informací pro řidiče.
V obou tubusech je instalován systém úsekového měření rychlosti vozidel s detekcí registračních značek SpeedCon, spolupracující se systémem dynamického vážení zatížení náprav vozidel instalovaným před oběma vjezdy do tunelu.
Dalším technologickým zařízením je detekce různých veličin jako koncentrace CO a CO2, či NOx měření opacity, směru proudění vzduchu, apod. Detekce požáru je realizována jednak vidodetekcí, dálem pak pomocí systému Fibrolaser pomocí optického vlákna uloženého v každém tubu, který umožňuje detekci požáru s přesností na 6 metrů. Pro případ požáru jsou k dispozici 4 reverzní ventilátory k odtahu spalin s tubusu tunelu.
Pro případ nenadálých situací je k dispozici 6 SOS hlásek (3 v každém směru -jedna u uprostřed tubusu a po jedné u každého portálu), kdy v tunelové hlásce jsou k dipozici i základní hasební a vyprošťovací prostředky. Jednostrannou komunikace dále zajišťuje soustava reproduktorů. Veškeré dění v tunelu i blízkém okolí dále sleduje kamerový systém 12 kamer.
V tunelu je instalováno tzv. akomodační osvětlení, které prostřednictvím jasoměrů přizpůsobuje osvětlení v tunelu světelným podmínkám u portálů tak, aby světelný přechod byl pro řidiče co nejmírnější. Dáoe je k dispozici nouzové osvětlení pro případ mimořádné situace.
Z důvodu zlepšení komfortu i z důvodů bezpečnostních je tunel vybaven vyzařovacím kabelem pro příjem rozhlasu a zajištěna je i distribuse GSM signálu.
FOTOALBUM

   
Warning: exif_read_data(cIMG_7372.jpg): IFD data bad offset: 0xFFFFFD4E length 0x0968 in /data/web/virtuals/2402/virtual/www/subdom/old/includes/album.inc on line 49
Foto foto/0535/cIMG_7372.jpg   
Dálniční tunel Valík
   
Warning: exif_read_data(cIMG_7374.jpg): IFD data bad offset: 0xFFFFFD4E length 0x0968 in /data/web/virtuals/2402/virtual/www/subdom/old/includes/album.inc on line 49
Foto foto/0535/cIMG_7374.jpg   
Dálniční tunel Valík

KOMENTÁŘE


Nejnovější   |   Novější   |   Zobrazuji komentáře 0 až 0 z celkových 0   |   Starší   |   Nejstarší


[Zpět na seznam článků]
PŘIHLÁŠENÍ
Uživatelské jméno
Heslo

HLEDÁNÍ
Hledaný výraz

ODKAZY
Soubory ke stažení

Sigmondova naučná stezka

KONTAKT
info@oplzni.org


©2009 Milan Zahn